THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM

8/33 Bùi Văn Ngữ , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

0902461220

kiennguyen0989@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BIỂN BÁO CẤM
Ngày đăng: 10/04/2024

  Bài viết sau đây, công ty TKT sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin cơ bản của biển báo cấm.

  Biển báo cấm là gì?

  Biển báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người tham gia giao thông. Hệ thống biển báo nước ta gồm 5 nhóm: Biển báo cấm, hiệu lệnh, nguy hiểm, chỉ dẫn và biển báo phụ. Trong đó, biển báo cấm đang được sử dụng phổ biến trên các tuyến đường giao thông tại Việt Nam. Nếu như người tham gia giao thông không nắm rõ ý nghĩa sẽ dễ bị xử phạt và còn có nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

  Theo Khoản 15.1 Điều 15 QCVN 41:2019/BGTVT, nhóm biển báo cấm là nhóm biển cấm người tham gia giao thông không được thực hiện hành vi nào đó. Biển báo này thường có dạng hình tròn, nền trắng, viền đỏ và có chữ viết, chữ số, hình vẽ màu đen. 

  Như vậy, căn cứ quy chuẩn trên, chúng ta hiểu biển báo cấm là biển báo được sử dụng để biểu thị nội dung cấm đối với người tham gia giao thông. Nếu người tham gia giao thông cố tình thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt. Biển báo này có tác dụng quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, giữ an toàn cho người tham gia giao thông và giúp giảm thiểu tai nạn.

  Những biển báo cấm trong giao thông mà bạn nên biết

  Biển báo cấm gồm 39 kiểu biển và được đánh dấu theo thứ tự từ 101 đến 140. Hầu hết biển báo cấm đều có dạng hình tròn, nền trắng, viền đỏ và có chữ viết, chữ số, hình vẽ màu đen. Các biển báo cấm gồm:

  • Biển 101 - Đường cấm: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới và thô sơ lưu thông trên đường, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 102 - Cấm đi ngược chiều: Biển báo này có tác dụng cấm xe cơ giới và thô sơ đi theo chiều của biển, trừ xe ưu tiên. Nghĩa là người lái xe phải đi theo chiều ngược lại với biển báo.
  • Biển 103a - Cấm ô tô: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, kể cả xe ba bánh có thùng; trừ xe gắn máy, 2 bánh và ưu tiên.
  • Biển 103b - Cấm ô tô rẽ phải: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, kể cả xe máy ba bánh có thùng rẽ phải; trừ xe gắn máy, xe máy 2 bánh và ưu tiên.
  • Biển 103c - Cấm ô tô rẽ trái: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, kể cả xe máy ba bánh có thùng rẽ trái; trừ xe gắn máy, xe máy 2 bánh và ưu tiên.
  • Biển 104 - Cấm xe máy: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe xe máy đi qua, trừ xe máy ưu tiên.
  • Biển 105 - Cấm ô tô và xe máy: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới và xe máy, trừ xe gắn máy và ưu tiên.
  • Biển 106a - Cấm xe tải: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe ô tô chở hàng trừ xe ưu tiên.
  • Biển 106b - Cấm xe tải trên 2,5 tấn: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe ô tô chở hàng có trọng tải trên 2,5 tấn, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 107 - Cấm ô tô khách và ô tô tải trên 3,5 tấn: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe ô tô chở khách và chở hàng có trọng tải trên 3,5 tấn (kể cả xe kéo và xe máy chuyên dụng) trừ xe ưu tiên.
  • Biển 108 - Cấm ô tô kéo rơ - moóc: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới kéo rơ - moóc, kể cả máy kéo, xe máy, ô tô; trừ xe ưu tiên và ô tô sơ - mi rơ - moóc.
  • Biển 109 - Cấm máy kéo: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe máy kéo, kể xả xe bánh hơi và bánh xích.
  • Biển 110a - Cấm xe đạp: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe đạp.
  • Biển 110b - Cấm xe đạp thồ: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe đạp thồ.
  • Biển 111a - Cấm xe gắn máy: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe gắn máy.
  • Biển 111b - Cấm xe lam (xe ba bánh có động cơ): Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe lam, xích lô máy,...
  • Biển 111c - Cấm xe lôi máy (xe ba bánh có động cơ): Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe lam, xích lô máy,...
  • Biển 111d - Cấm xe xích lô (xe xe ba bánh không có động cơ): Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe lôi, xe đạp,...
  • Biển 112 - Cấm người đi bộ: Biển báo này có tác dụng cấm người đi bộ.
  • Biển 113 - Cấm xe người kéo: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe do người kéo, đẩy; trừ xe cho người tàn tật và xe nôi cho trẻ.
  • Biển 114 - Cấm xe súc vật: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe do súc vật vận tải.
  • Biển 115 - Hạn chế trọng lượng: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, thô sơ và xe ưu tiên vượt quá giá trị hiển thị trên biển.
  • Biển 116 - Hạn chế trọng lượng trên trục xe: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, thô sơ và xe ưu tiên vượt quá giá trị hiển thị trên biển.
  • Biển 117 - Hạn chế chiều cao: Biển báo này có tác dụng cấm tất cả xe cơ giới, thô sơ và xe ưu tiên vượt quá giá trị hiển thị trên biển.
  • Biển 118 - Hạn chế chiều ngang: Cấm xe cơ giới, thô sơ và ưu tiên vượt quá giá trị ghi trên biển.
  • Biển 119 - Hạn chế chiều dài ô tô: Cấm xe cơ giới, thô sơ và ưu tiên vượt quá giá trị ghi trên biển.
  • Biển 120 - Hạn chế chiều cao ô tô kéo rơ - moóc: Cấm xe cơ giới, thô sơ và ưu tiên kéo rơ -moóc.
  • Biển 121 - Cự ly tối thiểu giữa hai phương tiện: Xe phải đi cách một khoảng tối thiểu theo quy định.
  • Biển 122 - Dừng lại: Buộc xe cơ giới, thô sơ và ưu tiên dừng lại trước biển.
  • Biển 123a - Cấm rẽ trái: Cấm xe cơ giới, thô sơ, trừ xe ưu tiên rẽ trái.
  • Biển 123b - Cấm rẽ phải: Cấm xe cơ giới, thô sơ, trừ xe ưu tiên rẽ phải.
  • Biển 124a - Cấm quay xe: Cấm xe cơ giới, thô sơ, trừ xe ưu tiên quay đầu.
  • Biển 124b - Cấm ô tô quay xe: Cấm xe ô tô, xe máy ba bánh quay đầu, trừ xe ưu tiên rẽ trái.
  • Biển 125 - Cấm vượt: Cấm xe vượt nhau, kể cả xe ưu tiên, được phép vượt xe 2 bánh và xe gắn máy.
  • Biển 126 - Cấm ô tô tải vượt: Cấm xe trọng tải quá 3,5 tấn vượt, kể cả xe ưu tiên, trừ xe máy 2 bánh và xe gắn máy.
  • Biển 127 - Tốc độ tối đa cho phép khi di chuyển trên đường: Cấm xe cơ giới chạy quá tốc độ, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 128 - Cấm bóp còi: Cấm xe cơ giới bóp còi.
  • Biển 129 - Kiểm tra: Xe trọng tải phải dừng lại để kiểm tra.
  • Biển 130 - Cấm dừng, đỗ xe: Cấm xe cơ giới dừng và đỗ xe, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 131a - Cấm đỗ xe: Cấm xe cơ giới đỗ phía trước biển, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 131b - Cấm đỗ xe vào những ngày lẻ: Cấm đỗ xe vào ngày lẻ, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 131c - Cấm đỗ xe vào những ngày chẵn: Cấm đỗ xe vào ngày chẵn, trừ xe ưu tiên.
  • Biển 132 - Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua tuyến đường có diện tích hẹp: Xe cơ giới, thô sơ và ưu tiên phải nhường xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua cầu hay tuyến đường hẹp.
  • Biển 133 - Hết cấm vượt: Cho phép xe cơ giới vượt nhau nhưng phải đúng quy định.
  • Biển 134 - Hạn chế tốc độ tối đa: Các xe được phép đi tốc độ tối đa theo quy định pháp luật.
  • Biển 135 - Hết tất cả lệnh cấm: Hết các lệnh cấm.
  • Biển 136 - Cấm đi thẳng: Cấm xe đi thẳng
  • Biển 137 - Cấm rẽ trái, phải
  • Biển 138 - Cấm đi thẳng, rẽ trái
  • Biển 139 - Cấm đi thẳng, rẽ phải
  • Biển 140 - Cấm công nông

  Trên đây là những biển báo cấm trong hệ thống giao thông Việt Nam. Những biển báo này sẽ có tác dụng trên tất cả làn đường hoặc trên một và một số làn đường một chiều. Làn đường cũng phải được đánh dấu vạch kẻ để người tham gia giao thông có thể phân biệt. 

  Những biển báo cấm trong giao thông đường bộ.

  Những biển báo cấm trong giao thông đường bộ.

  Đơn vị thi công biển báo cấm uy tín 

  Công ty TKT là đơn vị chuyên cung cấp biển báo cấm uy tín, đạt chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, chất lượng, giá thành hợp lý.

  Để tư vấn thêm về lắp đặt biển báo cấm, liên hệ với công ty TKT tại:

  • Địa chỉ: 8/33 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
  • Điện thoại: 0902 461 220
  • Website: https://congtytkt.com
  • Email: kiennguyen0989@gmail.com
  Zalo
  Hotline